Какво е Свободен софтуер / Free Software ?

The Good GNU Head
Като свободен софтуер определяме всеки софтуер който отговаря на следните 4-ри свободи.
1. Свободата да изпълняваш програмата с каквато и да е цел.
2. Свободата да я копираш и да я даваш на свои приятели и неприятели :]
3. Свободата да модифицираш/променяш програмата свободно като имаш пълен достъп до изходният код на програмата/програмите.
4. Свободата да разпространяваш свободно модифицирана версия на програмата и по този начин да помагаш за изграждането на общност.

Произход и история на свободният софтуер.

Обратно към главна страница