Снимки от семинара проведен на 25.02.2006

pic1.jpg   pic2.jpg   pic3.jpg   pic4.jpg   pic7.jpg
pic8.jpg   pic9.jpg   pic10.jpg   pic11.jpg   pic12.jpg
pic13.jpg   pic14.jpg   pic15.jpg   pic16.jpg   pic17.jpg
pic18.jpg   pic19.jpg   pic20.jpg   pic21.jpg   pic22.jpg
pic23.jpg   pic24.jpg   pic25.jpg   pic27.jpg   pic28.jpg
pic29.jpg   pic30.jpg   pic31.jpg   pic32.jpg   pic33.jpg
pic34.jpg  
Обратно към главна страница