Регистрация с която изявявате желание да посетите
GNU/Linux семинар на тема: "GNU/Linux като работна станция"


Име  *
e-Mail  *
Занимание
Възраст
Работили ли сте с GNU/Linux
От къде научихте за нас ?
Били ли сте на наш семинар преди ?
Предложения